A comunicación en Galicia 2015
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2016
Emigración e exilio nos Estados Unidos de América: experiencias de Galicia e Azores
Alberto Pena. Coordinación Mário Mesquita. Coordinación Paula Vicente. Coordinación 2015
O turismo cultural en Galicia
Xesús Alonso Montero. Edición Henrique Monteagudo. Edición Begoña Tajes. Edición 2014
A comunicación en Galicia 2013
Xosé López García. Coordinación Manuel Rivas. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2013
A comunicación en Galicia 2010
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2010
Creación artística e identidades culturais
María Luisa Sobrino Manzanares. Coordinación 2009
Galicia na sociedade do coñecemento
Xosé Carlos Arias. Coordinación Domingo Docampo. Coordinación 2009
A lingua das novas
Miguel Túñez López. Coordinación Xosé López García. Coordinación 2009
Olladas críticas sobre a paisaxe
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Federico López Silvestre. Coordinación 2009
Sociedades plurilingües
Henrique Monteagudo. Coordinación 2009