O século de Xelmírez
Fernando López Alsina. Coordinación Henrique Monteagudo. Coordinación Ramón Villares. Coordinación Ramón Yzquierdo Perrín. Coordinación 2013
Inventario das fontes documentais da Galicia Medieval. I.
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Coordinación Ermelindo Portela Silva. Dirección María del Carmen Pallares Méndez. Dirección 1988