Escribir de ciencia en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Edición Xurxo Mariño. Edición 2012
A lexicografía galega moderna
Ernesto González Seoane. Edición Antón Santamarina Fernández. Edición Xavier Varela Barreiro. Edición 2008
A lingua galega: historia e actualidade (v. II)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina Fernández. Edición 2004
A estandarización do léxico
María Álvarez de la Granja. Edición Ernesto González Seoane. Edición 2003