Imaxes de Galicia
Luís Seoane. Autoría Miguel Anxo Seixas. Textos 2010
Portada de  Luís Seoane
Luís Seoane
Luís Seoane. Autoría Lino Braxe. Compilación Xavier Seoane. Compilación 1996
Portada de  Sobre a arte galega
Sobre a arte galega
Luís Seoane. Autoría 1994