Contacto de linguas, hibrididade, cambio
Eva Gugenberger. Edición Henrique Monteagudo. Edición Gabriel Rei-Doval. Edición 2013
Situación do ensino da lingua e da literatura galega na E.S.O.
Bieito Silva Valdivia. Dirección Pilar Buela Piedra. Autoría Xaquín Loredo Gutiérrez. Autoría M. Carmen Morán. Autoría 2008
Norma lingüística e variación
Rosario Álvarez Blanco. Edición Henrique Monteagudo. Edición 2005
A lingua galega, historia e actualidade (v. I)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina Fernández. Edición 2004
O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000)
Henrique Monteagudo. Coordinación Xan Bouzada. Coordinación 2003