Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2017
Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Xulio Sousa. Edición Marta Negro Romero. Edición Rosario Álvarez Blanco. Edición 2014
Lingua e territorio
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Dubert. Edición Xulio Sousa. Edición 2006
A lingua galega, historia e actualidade (v. IV)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina Fernández. Edición 2004
A lingua galega: historia e actualidade (v. II)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina Fernández. Edición 2004
A estandarización do léxico
María Álvarez de la Granja. Edición Ernesto González Seoane. Edición 2003
Dialectoloxía e léxico
Rosario Álvarez Blanco. Edición Xulio Sousa. Edición Francisco Dubert. Edición 2002