La emigración en Galicia
Ramón Castro López. Autoría 2019
Mosteiro de Montederramo
Ramón Lorenzo Vázquez. Autoría Maka Pérez. Autoría 2019
Repensar Iberia
Teresa Albuquerque. Coordinación José Luís Ferreira. Coordinación 2019
Mar adiante
María Victoria Moreno. Autoría 2018
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Autoría 2017
Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa Primeira Comuñón
Afonso Vázquez-Monxardín. Edición Patricia Arias Chachero. Edición 2017
Verbo da teoría da relatividade restrinxida e xeral
Albert Einstein. Autoría Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Jorge Mira Pérez. Coordinación 2017
100 Galicia cen. Obxectos para contar unha cultura
Ramón Villares. Edición Manuel Gago. Coordinación 2016
Portada de  Advento
Advento
Manuel María. Autoría 2016
Eliseo Pulpeiro. As letras galegas entre dúas ribeiras
Sylvia Pulpeiro. Edición Pablo Rodríguez. Edición 2016
O tempo das mareas. María Casares e Galicia
María Lopo. Autoría Ramón Villares. Presentación 2016