La emigración en Galicia
Ramón Castro López. Autoría 2019
Eliseo Pulpeiro. As letras galegas entre dúas ribeiras
Sylvia Pulpeiro. Edición Pablo Rodríguez. Edición 2016