Na nosa lyngoage galega
Ana Isabel Boullón. Edición 2007
Lingua e territorio
Rosario Álvarez. Edición Francisco Dubert. Edición Xulio Sousa. Edición 2006
A lingua galega: historia e actualidade (v. II)
Rosario Álvarez. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina Fernández. Edición 2004
Dialectoloxía e léxico
Rosario Álvarez. Edición Xulio Sousa. Edición Francisco Dubert. Edición 2002