A lingua galega: historia e actualidade (v. III)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina. Edición 2004
Portada de O Padre Sarmiento e o seu tempo
O Padre Sarmiento e o seu tempo
Andratx Badia. Asesoramento 2002