A comunicación en Galicia 2015
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2016