A lingua galega: historia e actualidade (v. II)
Rosario Álvarez. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina. Edición 2004