Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2017
Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Xulio Sousa. Edición Marta Negro Romero. Edición Rosario Álvarez Blanco. Edición 2014