A lexicografía galega moderna
Ernesto González Seoane. Edición Antón Santamarina Fernández. Edición Xavier Varela Barreiro. Edición 2008