Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2017