Son de Galicia
Luís Costa Vázquez-Mariño. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Caderno de bitácora de Valentín Paz-Andrade
Juan Durán Alonso. Música. Composición Valentín Paz Andrade. Autoría 2012
Portada de O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios
O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios
Xosé M. Núñez Seixas. Edición Pilar Cagiao. Edición 2006
Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do Val de Fornela
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Luís Costa Vázquez-Mariño. Autoría Clodio González Pérez. Autoría 2002
Etnicidade e nacionalismo
Xosé Manuel González Reboredo. Coordinación 2001