Cousas gallegas
Fortunato Cruces. Autoría 2020
Luis R. Brage Villar
David Ferreiro Carballo. Autoría 2020
Cultura, sentido e política
Ramón Máiz Suárez. Compilación 2019
La emigración en Galicia
Ramón Castro López. Autoría 2019
Repensar Iberia
Teresa Albuquerque. Coordinación José Luís Ferreira. Coordinación 2019
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Textos científicos en galego
Alfonso Mato. Coordinación Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección 2018
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Autoría 2017
Homenaxe a Raimundo García Domínguez, Borobó
Luís Menéndez Villalva. Coordinación 2017