Lindeiros da Galeguidade II
José Antonio Fernández de Rota. Coordinación Xosé Antón Fidalgo Santamariña. Coordinación Xosé Manuel González Reboredo. Coordinación 1993
Lindeiros da Galeguidade I
Xosé Manuel González Reboredo. Coordinación José Antonio Fernández de Rota. Coordinación 1991
O idioma da Igrexa en Galicia
Daniel López Muñoz. Dirección 1989
A igrexa e a lingua galega
Xesús Ferro Ruibal. Autoría 1987