Rosendo Salvado e o mundo aborixe de Australia
Ramón Máiz Suárez. Edición Tiffany Shellam. Edición 2015
O(s) sentido(s) da(s) cultura(s)
Ramón Máiz Suárez. Compilación 2012
Olladas críticas sobre a paisaxe
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Federico López Silvestre. Coordinación 2009
Polas catro témporas
Antonio Fraguas. Autoría Xosé López García. Edición Rosa Aneiros. Edición Daniel Salgado. Edición 2006
Galicia e a sega en Castela ó longo dos tempos
Xosé Manuel González Reboredo. Comisariado Xosé Carlos Sierra Rodríguez. Comisariado 2002
Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do Val de Fornela
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Luís Costa Vázquez. Autoría Clodio González Pérez. Autoría 2002
Etnicidade e nacionalismo
Xosé Manuel González Reboredo. Coordinación 2001
O señor Abade do Ermo
George Russo. Autoría María Concepción Díaz-Fierros. Tradución 2001
Antropoloxía Mariñeira
Francisco Calo Lourido. Coordinación 1998
Portada de  Memoria sobre la pesca de la sardina en las costas de Galicia
Memoria sobre la pesca de la sardina en las costas de Galicia
José Cornide. Autoría Francisco Calo Lourido. Edición Francisco Calo Lourido. Estudo 1997
Portada de  Memoria sobre la pesca de la sardina en las costas de Galicia
Memoria sobre la pesca de la sardina en las costas de Galicia
José Cornide. Autoría Francisco Calo Lourido. Edición 1996