Textos científicos en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección Alfonso Mato. Coordinación 2016
Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Xulio Sousa. Edición Marta Negro Romero. Edición Rosario Álvarez Blanco. Edición 2014
O(s) sentido(s) da(s) cultura(s)
Ramón Máiz Suárez. Compilación 2012
Creación artística e identidades culturais
María Luisa Sobrino Manzanares. Coordinación 2009
Sociedades plurilingües
Henrique Monteagudo. Coordinación 2009
Galicia 25: Unha cultura para un novo século
Víctor F. Freixanes. Comisariado Henrique Monteagudo. Comisariado Iago Seara Morales. Comisariado 2008
Portada de  Galicia 25: unha cultura para un novo século
Galicia 25: unha cultura para un novo século
Víctor F. Freixanes. Comisariado Henrique Monteagudo. Comisariado Iago Seara Morales. Comisariado 2008
Portada de Os símbolos de Galicia
Os símbolos de Galicia
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Ramón Villares. Edición 2008
Galicia, o sorriso de Daniel
Miguel Anxo Seixas. Coordinación 2007