Recursos en I+D+i dedicados ao estudo dos efectos da vertedura do Prestige (2003-08)
Victoriano Urgorri. Coordinación Marcos Pérez Señarís. Coordinación 2012
Olladas críticas sobre a paisaxe
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Federico López Silvestre. Coordinación 2009
Portada de  De historia natural y todo género de erudición. Volumen II
De historia natural y todo género de erudición. Volumen II
Martín Sarmiento. Autoría Henrique Monteagudo. Edición 2008
Portada de  De historia natural y todo género de erudición. Volumen III
De historia natural y todo género de erudición. Volumen III
Martín Sarmiento. Autoría Henrique Monteagudo. Edición 2008
Portada de  De historia natural y todo género de erudición. Volumen IV
De historia natural y todo género de erudición. Volumen IV
Martín Sarmiento. Autoría Henrique Monteagudo. Edición 2008
Portada de A natureza ameazada 2004
A natureza ameazada 2004
Ernesto Viéitez. Edición José Miguel Rey. Edición Alfonso Zulueta. Presentación 2008
Cuestións ecolóxicas e silvícolas. Informes e conclusións
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Marcos S. Pérez Pena. Textos María Dolores Calvo Ferreiro. Textos 2007
Por unha nova cultura forestal fronte aos incendios
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Xesús Balboa. Coordinación Xosé Luís Barreiro Rivas. Coordinación 2007
Auga e cultura
Soledad Pite. Coordinación 2006
Os incendios forestais en Galicia
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Plácido Baamonde. Coordinación 2006