A comunicación en Galicia 2013
Xosé López García. Coordinación Manuel Rivas. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2013
Un canto e unha luz na noite
Ricardo Gurriarán. Coordinación 2012
O(s) sentido(s) da(s) cultura(s)
Ramón Máiz Suárez. Compilación 2012
A comunicación en Galicia 2010
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2010
Creación artística e identidades culturais
María Luisa Sobrino Manzanares. Coordinación 2009
Galicia na sociedade do coñecemento
Xosé Carlos Arias. Coordinación Domingo Docampo. Coordinación 2009
A lingua das novas
Miguel Túñez López. Coordinación Xosé López García. Coordinación 2009
A comunicación no seu tempo
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación Marcos S. Pérez Pena. Coordinación 2008
La feria del mundo
Ramón Suárez Picallo. Autoría Edmundo Moure Rojas. Compilación Edmundo Moure Rojas. Edición Carmen Norambuena. Compilación Carmen Norambuena. Edición Rosa Aneiros. Coordinación Xosé López García. Coordinación 2008
Lingua, sociedade e medios de comunicación en Galicia
Anxo M. Lorenzo Suárez. Autoría Fernando Ramallo. Autoría Håkan Casares. Autoría 2008
Perspectivas sobre a oralidade
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2008