Calen barbas, falen cartas
Rosario Álvarez. Edición Ernesto González Seoane. Edición 2020
Libro do Portovello
Beatriz Vaquero Díaz. Autoría Francisco Javier Pérez Rodríguez. Autoría 2020
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019