Os nenos
Xosé Filgueira Valverde. Autoría 2015
Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario
Manuel Forcadela. Coordinación Teresa López Fernández. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Rosario Álvarez Blanco. Coordinación Anxo Angueira. Coordinación María do Cebreiro Rábade. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014
X. M. Díaz Castro
Xosé María Díaz Castro. Autoría Armando Requeixo. Edición 2014
Aqueles doces cantares
Rosalía de Castro. Autoría 2013
Cantares Gallegos
Rosalía de Castro. Autoría 2013
Cantares para Rosalía
María do Cebreiro Rábade. Edición Dolores Vilavedra. Edición 2013
Galicia en Cuba
Xosé Neira Vilas. Autoría 2013
Ruada das papas e do unto
Roberto Vidal Bolaño. Autoría 2013
O século de Xelmírez
Fernando López Alsina. Coordinación Henrique Monteagudo. Coordinación Ramón Villares. Coordinación Ramón Yzquierdo Perrín. Coordinación 2013