Portada de  Lindeiros da Galeguidade I
Lindeiros da Galeguidade I
Xosé Manuel González Reboredo. Coordinación José Antonio Fernández de Rota. Coordinación 1991
Portada de  Lindeiros da galeguidade
Lindeiros da galeguidade
José Antonio Fernández de Rota. Dirección 1990
Portada de O idioma da Igrexa en Galicia
O idioma da Igrexa en Galicia
Daniel López Muñoz. Autoría 1989
Portada de O galego na universidade
O galego na universidade
Modesto Aníbal Rodríguez Neira. Autoría María Sol López Martínez. Autoría 1988
Portada de O galego no ensino público non universitario
O galego no ensino público non universitario
Xosé Rubal Rodríguez. Autoría Modesto Aníbal Rodríguez Neira. Autoría 1987
Portada de  Galicia sen libros
Galicia sen libros
Xulián Maure Rivas. Autoría 1987
Portada de A igrexa e a lingua galega
A igrexa e a lingua galega
Xesús Ferro Ruibal. Autoría 1987