Portada de O pórtico poético dos “Seis poemas galegos” de García Lorca
O pórtico poético dos “Seis poemas galegos” de García Lorca
Luis Pérez Rodríguez. Autoría Eduardo Blanco Amor. Autoría Federico García Lorca. Autoría Isidro Maiztegui. Música. Composición 1996
Portada de  Ramón Cabanillas
Ramón Cabanillas
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1996
Portada de  Charamuscas, 1923 : Xosé María Brea Segade, Rafael Dieste, Xesús Romero Suárez
Charamuscas, 1923 : Xosé María Brea Segade, Rafael Dieste, Xesús Romero Suárez
Xosé María Brea Segade. Autoría Rafael Dieste. Autoría Xesús Romero Suárez. Autoría 1995
Portada de Los poemas gallegos de Federico García Lorca
Los poemas gallegos de Federico García Lorca
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Eduardo Blanco Amor. Autoría 1995
Portada de O pórtico poético dos «Seis poemas galegos» de García Lorca
O pórtico poético dos «Seis poemas galegos» de García Lorca
Luis Pérez Rodríguez. Autoría Eduardo Blanco Amor. Autoría Federico García Lorca. Autoría Isidro Maiztegui. Música. Composición 1995
Actas do simposio de antropoloxía: in memoriam Fermín Bouza Brey
Antonio Fraguas. Coordinación Xosé Manuel González Reboredo. Coordinación Xosé Antón Fidalgo Santamariña. Coordinación 1994
Portada de  Autopoética, 1935. Bouza Brey
Autopoética, 1935. Bouza Brey
Fermín Bouza-Brey. Autoría 1992
Portada de  Eduardo Blanco-Amor en América (I)
Eduardo Blanco-Amor en América (I)
Eduardo Blanco Amor. Autoría 1992
Portada de  Odisea
Odisea
Homero. Autoría Evaristo de Sela. Tradución 1992
Portada de  Cancioneiro da poesía céltiga
Cancioneiro da poesía céltiga
Julius Pokorny. Compilación Celestino Fernández de la Vega. Tradución Ramón Piñeiro. Tradución 1991