«Da fonte máis fonda»
Aquilino Iglesia Alvariño. Autoría Rosario Álvarez. Edición Aquilino Iglesia Ferreirós. Edición 2021
A lexicografía galega moderna
Ernesto González Seoane. Edición Antón Santamarina. Edición Xavier Varela Barreiro. Edición 2008