Melodias galegas
Ángel Rodulfo. Música. Composición 2021
Son de Galicia
Miguel Anxo Seixas. Comisariado 2018
Perspectivas sobre a oralidade
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2008
Portada de A cultura popular de tradición oral nos centros da terceira idade
A cultura popular de tradición oral nos centros da terceira idade
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Carme Lamela Villaravid. Textos Carme Lamela Villaravid. Escolma Miruca Parga. Escolma 2005
Homenaxe a Noriega Varela
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Xosé Soto Andión. Transcrición Manuel Rico Verea. Transcrición Cristina Pujales. Coordinación 2000
Novas voces da poesía galega
Henrique Monteagudo. Coordinación 2000
Coroación poética de Ramón Cabanillas
Paulino Pedret Casado. Autoría Aquilino Iglesia Alvariño. Autoría Ramón Otero Pedrayo. Autoría Antonio Fernández Salgado. Transcrición Afonso Vázquez-Monxardín. Transcrición Ramón Nicolás. Limiar 1999
A cultura popular de tradición oral nos Centros da Terceira Idade
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Carme Lamela Villaravid. Textos Carme Lamela Villaravid. Escolma 1998
Patrimonio cultural galego na emigración
María Xosé Rodríguez Galdo. Coordinación Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1996