Rosendo Salvado e o mundo aborixe de Australia
Ramón Máiz Suárez. Edición Tiffany Shellam. Edición 2015
Patrimonio cultural galego na emigración
María Xosé Rodríguez Galdo. Coordinación Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1996
Portada de  Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela
Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela
María Xosé Justo Martín. Edición Manuel Lucas Álvarez. Edición 1991
Portada de  Catálogo dos fondos cinematográficos nos arquivos públicos galegos
Catálogo dos fondos cinematográficos nos arquivos públicos galegos
Ángel Luis Hueso Montón. Dirección Rita Martín Sánchez. Colaboración Aurora Vázquez Anciros. Colaboración Xosé Luis Castro de Paz. Colaboración 1990
Inventario das fontes documentais da Galicia Medieval. I.
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Coordinación Ermelindo Portela Silva. Dirección María del Carmen Pallares Méndez. Dirección 1988