Portada de  Índice documental de escultores galegos do século XX
Índice documental de escultores galegos do século XX
María Luisa Sobrino Manzanares. Dirección 2002
A arte nos espacios públicos
María Luisa Sobrino Manzanares. Coordinación 2000