A unha voz na metade do reino
Pegerto Saavedra Fernández. Edición 2021
Galicia no tempo de Afonso X
José Miguel  Andrade Cernadas. Edición Simon R. Doubleday. Edición 2021
Galicia-Bretaña
Ramón Villares. Edición Jean François Botrel. Edición Christine Rivalan Guégo. Edición 2020
Eliseo Pulpeiro. As letras galegas entre dúas ribeiras
Sylvia Pulpeiro. Edición Pablo Rodríguez Fernández. Edición 2016
A situación sociocultural dos concellos galegos de menos de 50.000 habitantes
Xesús A. Lage. Autoría Xosé Elías Trabada Crende. Autoría Mercedes Fernández Gestido. Autoría 2011
La feria del mundo
Ramón Suárez Picallo. Autoría Edmundo Moure Rojas. Compilación Edmundo Moure Rojas. Edición Carmen Norambuena. Compilación Carmen Norambuena. Edición Rosa Aneiros. Coordinación Xosé López García. Coordinación 2008