O proceso penal a Manuel Curros Enríquez (1880-1881)
Benito Montero. Textos Miguel A. González Trigás. Limiar 2001
Portada de  Escolma de escritos
Escolma de escritos
Concepción Arenal. Autoría María José Lacalzada de Mateo. Compilación Anxos Sumai. Tradución 1994