Homenaxe a Raimundo García Domínguez, Borobó
Luís Menéndez Villalva. Coordinación 2017
100 Galicia cen. Obxectos para contar unha cultura
Ramón Villares. Edición Manuel Gago. Coordinación 2016
A comunicación en Galicia 2015
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2016
Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario
Manuel Forcadela. Coordinación Teresa López Fernández. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014
A comunicación en Galicia 2013
Xosé López García. Coordinación Manuel Rivas. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2013