Cómo se llega a millonario
Miguel Bendamio. Autoría Xosé M. Núñez Seixas. Estudo introdutorio 2020
Cousas gallegas
Fortunato Cruces. Autoría 2020
O soño cubano da emigración galega
Xosé M. Núñez Seixas. Comisariado María Xosé Porteiro García. Comisariado Carolina García Borrazás. Documentación María Teresa García Domínguez. Documentación 2020
Cultura, sentido e política
Ramón Máiz Suárez. Compilación 2019
La emigración en Galicia
Ramón Castro López. Autoría 2019
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Autoría 2017
Eliseo Pulpeiro. As letras galegas entre dúas ribeiras
Sylvia Pulpeiro. Edición Pablo Rodríguez Fernández. Edición 2016