Vindicación
José Baña Pose. Autoría 2021
As Irmandades da Fala no seu tempo
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Ramón Máiz Suárez. Edición 2021
O soño cubano da emigración galega
Xosé M. Núñez Seixas. Comisariado María Xosé Porteiro García. Comisariado Carolina García Borrazás. Documentación María Teresa García Domínguez. Documentación 2020
Cómo se llega a millonario
Miguel Bendamio. Autoría Xosé M. Núñez Seixas. Estudo introdutorio 2020
Cousas gallegas
Fortunato Cruces. Autoría 2020
La emigración en Galicia
Ramón Castro López. Autoría 2019
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019