Domingo Fontán e a Carta geométrica de Galicia
Xosé Antón Fraga. Coordinación Elena Vázquez Cendón. Coordinación 2018
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Autoría 2017
B. J. Feijoo, renovador do pensamento da Ilustración
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación 2016
A lingua galega no solpor medieval
Ramón Mariño Paz. Edición Xavier Varela. Edición 2016
Galicia en Cuba
Xosé Neira Vilas. Autoría 2013
Luces de Alén Mar
Vicente Peña. Comisariado Carolina García Borrazás. Documentación María Teresa García Domínguez. Documentación 2013
O século de Xelmírez
Fernando López Alsina. Coordinación Henrique Monteagudo. Coordinación Ramón Villares. Coordinación Ramón Yzquierdo Perrín. Coordinación 2013
Portada de Almanaque gallego por Manuel Castro López (1898-1927)
Ed. dixital
Un canto e unha luz na noite
Ricardo Gurriarán. Coordinación 2012
A constitución de 1812 en lingua galega
Ramón Máiz Suárez. Edición Ramón Villares. Edición 2012
Portada de Os adeuses
Os adeuses
Alberto Martí. Fotografía 2011
Amarras de tinta
Xosé M. Núñez Seixas. Coordinación Domingo L. González Lopo. Coordinación 2011
Os adeuses
Alberto Martí. Fotografía Begoña Combo. Coordinación Begoña Tajes. Coordinación 2010
Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume V: 1918-1922)
Manuel Castro López. Autoría Emilia García López. Índices 2010
Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume VI: 1923-1927)
Manuel Castro López. Autoría Emilia García López. Índices 2010
Arriola, obra musical
Pepito Arriola. Música. Composición 2010
Portada de Sobre Arriola
Sobre Arriola
Rafael Úbeda. Textos Luís Mera. Textos Joám Trillo. Textos 2010
Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume II: 1903-1907)
Manuel Castro López. Autoría Emilia García López. Índices 2009
Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume III: 1908-1912)
Manuel Castro López. Autoría Emilia García López. Índices 2009
Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume IV: 1913-1917)
Manuel Castro López. Autoría Emilia García López. Índices 2009
Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume I: 1898-1902)
Manuel Castro López. Autoría Xosé Ramón Barreiro Fernández. Estudo introdutorio Emilia García López. Índices 2008
Costumbres populares
José Casal y Lois. Autoría Xosé Fuentes. Edición Xosé Fuentes. Estudo introdutorio Xosé Fuentes. Transcrición Xosé Fuentes. Notas 2008
Galicia 25: Unha cultura para un novo século
Víctor F. Freixanes. Comisariado Henrique Monteagudo. Comisariado Iago Seara Morales. Comisariado 2008
Portada de Galicia 25: unha cultura para un novo século
Galicia 25: unha cultura para un novo século
Víctor F. Freixanes. Comisariado Henrique Monteagudo. Comisariado Iago Seara Morales. Comisariado 2008
Primeiros diarios galegos (1808-1809) [Vol. I]
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2008
Portada de Os símbolos de Galicia
Os símbolos de Galicia
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Ramón Villares. Edición 2008
Documentos da Catedral de Lugo (V. I)
María Xosé Portela Silva. Autoría 2007
Portada de Fragmentos de notarios
Fragmentos de notarios
Anselmo López Carreira. Edición 2007
Galicia, o sorriso de Daniel
Miguel Anxo Seixas. Coordinación 2007
Na nosa lyngoage galega
Ana Isabel Boullón. Edición 2007
Os símbolos de Galicia
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Ramón Villares. Edición 2007
Portada de Documentos da Catedral de Lugo
Documentos da Catedral de Lugo
María Xosé Portela Silva. Edición 2005
Portada de Libro de notas de Álvaro Afonso
Libro de notas de Álvaro Afonso
Anselmo López Carreira. Edición 2005
Xenética e historia no noroeste peninsular: unha perspectiva interdisciplinar
Anxo Carracedo. Coordinación Gerardo Pereira Menaut. Coordinación 2005
Os documentos do Tombo de Toxos Outos
Francisco Javier Pérez Rodríguez. Autoría 2004
Galicia, o sorriso de Daniel
Ramón Villares. Dirección Miguel Anxo Seixas. Coordinación Alfonso Zulueta. Textos 2004
A lingua galega, historia e actualidade (v. I)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina. Edición 2004
A lingua galega, historia e actualidade (v. IV)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina. Edición 2004
A lingua galega: historia e actualidade (v. II)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina. Edición 2004
A lingua galega: historia e actualidade (v. III)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina. Edición 2004
Miliarios e outras inscricións viarias romanas do noroeste hispánico
Antonio Rodríguez Colmenero. Autoría Santiago Ferrer. Autoría Rubén D. Álvarez Asorey. Autoría 2004
Portada de O Padre Sarmiento e o seu tempo
O Padre Sarmiento e o seu tempo
Andratx Badia. Asesoramento 2002
Reflexiones literarias para una biblioteca real
Martín Sarmiento. Autoría José Santos. Edición José Santos. Estudo 2002
Portada de Reflexiones literarias para una biblioteca real
Reflexiones literarias para una biblioteca real
Martín Sarmiento. Autoría José Santos. Edición José Santos. Estudo 2002
Portada de Betanzos honra a sus mártires
Betanzos honra a sus mártires
Víctor Santidrián. Edición Andrés Beade. Textos Xesús Alonso Montero. Textos Víctor Santidrián. Textos 2001
Portada de A noite está varrida da Terra
A noite está varrida da Terra
Manuel R. Bermejo Patiño. Comisariado 2001
O proceso penal a Manuel Curros Enríquez (1880-1881)
Benito Montero. Textos Miguel A. González Trigás. Limiar 2001
Portada de Libro de notas de Álvaro Afonso
Libro de notas de Álvaro Afonso
Álvaro Afonso. Autoría Anselmo López Carreira. Edición 2000
Portada de Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo
Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo
Enrique Cal Pardo. Compilación Enrique Cal Pardo. Transcrición 1999
Guerra civil (1936-1939) e literatura galega
Xesús Alonso Montero. Edición Miro Villar. Edición 1999
A peregrinaxe e o Camiño a Santiago de Hermannus Künig de Vach
Klaus Herbers. Tradución Robert Plötz. Tradución Klaus Herbers. Notas Robert Plötz. Notas Xosé M. García Álvarez. Versión galega 1999
Portada de Os quince órganos do noso Santiago vello
Os quince órganos do noso Santiago vello
Enrique Jiménez. Autoría Tino Martínez. Fotografía 1999
Textos para a historia das mulleres en Galicia
María Xosé Rodríguez Galdo. Coordinación 1999
Portada de Documentos da catedral de Lugo
Documentos da catedral de Lugo
María Xosé Portela Silva. Compilación 1998
Portada de O neolítico Atlántico e as orixes do Megalitismo
O neolítico Atlántico e as orixes do Megalitismo
Antón A. Rodríguez Casal. Edición 1997
Portada de Documentos da catedral de Ourense
Documentos da catedral de Ourense
Emilio Duro Peña. Compilación 1996
Portada de Orixe e formación da cidade de Ourense
Orixe e formación da cidade de Ourense
Xesús Ferro Couselo. Autoría Carme Hermida. Locución 1996
A realidade histórica de Galicia
Álvaro Cunqueiro. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid. Locución 1996
Portada de Charamuscas, 1923 : Xosé María Brea Segade, Rafael Dieste, Xesús Romero Suárez
Charamuscas, 1923 : Xosé María Brea Segade, Rafael Dieste, Xesús Romero Suárez
Xosé María Brea Segade. Autoría Rafael Dieste. Autoría Xesús Romero Suárez. Autoría 1995
Portada de Fray Martín Sarmiento y la Galicia de su tiempo
Fray Martín Sarmiento y la Galicia de su tiempo
Xosé Filgueira Valverde. Textos Xurxo Lobato. Fotografía 1995
Portada de Frei Martín Sarmiento e a Galicia do seu tempo
Frei Martín Sarmiento e a Galicia do seu tempo
Xosé Filgueira Valverde. Textos Xurxo Lobato. Fotografía 1995
Portada de Homenaxe a Frei Martín Sarmiento no Terceiro Centenario do seu nacemento
Homenaxe a Frei Martín Sarmiento no Terceiro Centenario do seu nacemento
Francisco Fernández del Riego. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid. Locución Vidal López. Son 1995
Portada de Homenaxe a Rafael Dieste
Homenaxe a Rafael Dieste
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid. Locución Vidal López. Son 1995
Portada de No centenario do Museo Arqueolóxico de Ourense
No centenario do Museo Arqueolóxico de Ourense
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid. Locución 1995
Portada de Padróns de Ourense do século XV
Padróns de Ourense do século XV
Anselmo López Carreira. Edición 1995
Portada de Corpus de inscricións romanas de Galicia: provincia de Pontevedra. II
Corpus de inscricións romanas de Galicia: provincia de Pontevedra. II
Gerardo Pereira Menaut. Autoría Genma Baños Rodríguez. Autoría 1994
Portada de O tombo de Celanova
O tombo de Celanova
José Miguel  Andrade Cernadas. Compilación Marta Díaz Tie. Colaboración Francisco Javier Pérez Rodríguez. Colaboración 1994
Portada de Galicia and America
Galicia and America
Daniel Varela Suanzes-Carpegna. Comisariado María Xosé Rodríguez Galdo. Comisariado María Xosé Rodríguez Galdo. Dirección 1992
Portada de Galicia e América
Galicia e América
Daniel Varela Suanzes-Carpegna. Comisariado María Xosé Rodríguez Galdo. Comisariado María Xosé Rodríguez Galdo. Dirección 1992
Portada de Galicia y América
Galicia y América
Daniel Varela Suanzes-Carpegna. Comisariado María Xosé Rodríguez Galdo. Comisariado María Xosé Rodríguez Galdo. Dirección 1992
Portada de Libro do Concello de Santiago
Libro do Concello de Santiago
Ángel Rodríguez González. Edición María Pilar Rodríguez González. Colaboración 1992
Portada de Minutario notarial de Pontevedra
Minutario notarial de Pontevedra
Ángel Rodríguez González. Edición Xosé Armas Castro. Edición 1992
Portada de Corpus de inscricións romanas de Galicia I
Corpus de inscricións romanas de Galicia I
Gerardo Pereira Menaut. Dirección Genma Baños Rodríguez. Colaboración 1991
Portada de Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela
Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela
María Xosé Justo Martín. Edición Manuel Lucas Álvarez. Edición 1991
Portada de Los nacionalismos en la España de la II República
Los nacionalismos en la España de la II República
Xusto G. Beramendi. Coordinación Ramón Máiz Suárez. Coordinación Pedro Arjona. Ilustración 1991
Portada de Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX
Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX
Pegerto Saavedra Fernández. Edición Ramón Villares. Edición 1991
Cartografía Xurisdiccional de Galicia no Século XVIII
Francisco Río Barja. Autoría V. Magdalena Vidal. Colaboración 1990
Portada de Inventario das fontes documentais da Galicia Medieval. v. I
Inventario das fontes documentais da Galicia Medieval. v. I
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Coordinación Ermelindo Portela Silva. Dirección María del Carmen Pallares Méndez. Dirección 1988