Calen barbas, falen cartas
Rosario Álvarez. Edición Ernesto González Seoane. Edición 2020
Ensayo histórico sobre la cultura gallega
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Xosé Antonio López Silva. Edición 2020
Galicia-Bretaña
Ramón Villares. Edición Jean François Botrel. Edición Christine Rivalan Guégo. Edición 2020
O soño cubano da emigración galega
Xosé M. Núñez Seixas. Comisariado María Xosé Porteiro García. Comisariado Carolina García Borrazás. Documentación María Teresa García Domínguez. Documentación 2020
Cultura, sentido e política
Ramón Máiz Suárez. Compilación 2019
La emigración en Galicia
Ramón Castro López. Autoría 2019
Inventio Mundi
Ofelia Rey Castelao. Comisariado Prudencio Viveiro. Coordinación Emilia García López. Coordinación 2019
Mosteiro de Montederramo
Ramón Lorenzo Vázquez. Autoría Maka Pérez. Autoría 2019
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Domingo Fontán e a Carta geométrica de Galicia
Xosé Antón Fraga. Coordinación Elena Vázquez Cendón. Coordinación 2018
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Autoría 2017