La emigración en Galicia
Ramón Castro López. Autoría 2019
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez-Mariño. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Domingo Fontán e a Carta geométrica de Galicia
Xosé Antón Fraga. Coordinación Elena Vázquez Cendón. Coordinación 2018
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Autoría 2017
B. J. Feijoo, renovador do pensamento da Ilustración
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación 2016
A lingua galega no solpor medieval
Ramón Mariño Paz. Edición Xavier Varela Barreiro. Edición 2016
Galicia en Cuba
Xosé Neira Vilas. Autoría 2013
Luces de Alén Mar
Vicente Peña. Comisariado Carolina García Borrazás. Documentación María Teresa García Domínguez. Documentación 2013