Informe sobre os arquivos públicos en Galicia.
Dolores Pereira Oliveira. Autoría Olimpia López Rodríguez. Autoría Mariám Mariño Costales. Autoría 2019
Mar adiante
María Victoria Moreno. Autoría 2018
Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2017
100 Galicia cen. Obxectos para contar unha cultura
Ramón Villares. Edición Manuel Gago. Coordinación 2016
B. J. Feijoo, renovador do pensamento da Ilustración
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación 2016
A comunicación en Galicia 2015
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2016
A lingua galega no solpor medieval
Ramón Mariño Paz. Edición Xavier Varela. Edición 2016
Textos científicos en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección Alfonso Mato. Coordinación 2016
Os nenos
Xosé Filgueira Valverde. Autoría 2015
Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Xulio Sousa. Edición Marta Negro Romero. Edición Rosario Álvarez Blanco. Edición 2014
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Rosario Álvarez Blanco. Coordinación Anxo Angueira. Coordinación María do Cebreiro Rábade. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014
Contacto de linguas, hibrididade, cambio
Eva Gugenberger. Edición Henrique Monteagudo. Edición Gabriel Rei-Doval. Edición 2013
Galicia en Cuba
Xosé Neira Vilas. Autoría 2013
O século de Xelmírez
Fernando López Alsina. Coordinación Henrique Monteagudo. Coordinación Ramón Villares. Coordinación Ramón Yzquierdo Perrín. Coordinación 2013
Análise da acción en política lingüística no ámbito municipal nos últimos anos
Concepción Cochón. Autoría Valentín García Gómez. Autoría Nel Vidal. Autoría 2012
Un canto e unha luz na noite
Ricardo Gurriarán. Coordinación 2012
Escribir de ciencia en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Edición Xurxo Mariño. Edición 2012
O(s) sentido(s) da(s) cultura(s)
Ramón Máiz Suárez. Compilación 2012
O idioma galego na sociedade
Henrique Monteagudo. Dirección 2011
A(s) lingua(s) a debate (Edición revisada e ampliada)
Henrique Monteagudo. Dirección Håkan Casares. Autoría Carlos Neira. Autoría 2011
Portada de A(s) lingua(s) a debate
A(s) lingua(s) a debate
Henrique Monteagudo. Dirección Håkan Casares. Autoría Carlos Neira. Autoría 2011
Cantigas de Santa María: Códice de Toledo (To)
Afonso X o Sabio . Autoría Martha E. Schaffer. Transcrición Henrique Monteagudo. Edición 2010
Amor Ruibal Filólogo
Andrés Torres Queiruga. Coordinación Antonio Domínguez Rey. Coordinación Pablo Cano López. Coordinación 2009
A lingua das novas
Miguel Túñez López. Coordinación Xosé López García. Coordinación 2009
Sociedades plurilingües
Henrique Monteagudo. Coordinación 2009
Portada de Cantigas de Santa María
Cantigas de Santa María
Afonso X o Sabio . Autoría 2008
A comunicación no seu tempo
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación Marcos S. Pérez Pena. Coordinación 2008
Galicia 25: Unha cultura para un novo século
Víctor F. Freixanes. Comisariado Henrique Monteagudo. Comisariado Iago Seara Morales. Comisariado 2008
A lexicografía galega moderna
Ernesto González Seoane. Edición Antón Santamarina. Edición Xavier Varela. Edición 2008
Lingua, sociedade e medios de comunicación en Galicia
Anxo M. Lorenzo Suárez. Autoría Fernando Ramallo. Autoría Håkan Casares. Autoría 2008
Perspectivas sobre a oralidade
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2008
Portada de Os símbolos de Galicia
Os símbolos de Galicia
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Ramón Villares. Edición 2008
Situación do ensino da lingua e da literatura galega na E.S.O.
Bieito Silva Valdivia. Dirección Pilar Buela Piedra. Autoría Xaquín Loredo Gutiérrez. Autoría M. Carmen Morán. Autoría 2008
Actas do II Congreso Galego Audiovisual
Xosé López García. Coordinación Mamen Quintas Cruceira. Coordinación Susana Pego Granja. Coordinación 2007
Documentos da Catedral de Lugo (V. I)
María Xosé Portela Silva. Autoría 2007
Galicia, o sorriso de Daniel
Miguel Anxo Seixas. Coordinación 2007
Portada de II Congreso Galego Audiovisual: actas
II Congreso Galego Audiovisual: actas
Mamen Quintas Cruceira. Coordinación Susana Pego Granja. Coordinación Xosé López García. Coordinación 2007
Na nosa lyngoage galega
Ana Isabel Boullón. Edición 2007
Os símbolos de Galicia
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Ramón Villares. Edición 2007
Portada de Comunicación e cultura en Galicia e Portugal
Comunicación e cultura en Galicia e Portugal
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2006
Lingua e territorio
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Dubert. Edición Xulio Sousa. Edición 2006
Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar
Xoán Manuel Pintos. Autoría María do Carme Ríos. Introdución María do Carme Ríos. Edición María do Carme Ríos. Notas 2006
Norma lingüística e variación
Rosario Álvarez Blanco. Edición Henrique Monteagudo. Edición 2005
Principios Generales de Lingüística indo-europea
Paul Regnaud. Autoría Ángel Amor Ruibal. Versión española Ángel Amor Ruibal. Estudo introdutorio 2005
A sociedade galega e o idioma
Henrique Monteagudo. Dirección Anxo M. Lorenzo Suárez. Dirección Håkan Casares. Coordinación 2005
Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o Seu Tempo”
Xesús Alonso Montero. Edición Henrique Monteagudo. Edición Begoña Tajes. Edición 2004
Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o Seu Tempo” (V.1)
Xesús Alonso Montero. Edición Henrique Monteagudo. Edición Begoña Tajes. Edición 2004
Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o Seu Tempo” (V.2)
Xesús Alonso Montero. Edición Henrique Monteagudo. Edición Begoña Tajes. Edición 2004
Galicia, o sorriso de Daniel
Ramón Villares. Dirección Miguel Anxo Seixas. Coordinación Alfonso Zulueta. Textos 2004
A investigación e o ensino do xornalismo no espazo luso-galego
Xosé López García. Coordinación Jorge Pedro Sousa. Coordinación 2004
A lingua galega, historia e actualidade (v. I)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina. Edición 2004
A lingua galega, historia e actualidade (v. IV)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina. Edición 2004
A lingua galega: historia e actualidade (v. II)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina. Edición 2004
A lingua galega: historia e actualidade (v. III)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina. Edición 2004
Portada de O xornal “Galicia” (1922-1926)
O xornal “Galicia” (1922-1926)
Xosé López García. Edición 2004
Portada de Cantigas de Santa María
Cantigas de Santa María
Afonso X o Sabio . Autoría Henrique Monteagudo. Edición 2003
Portada de Cantigas de Santa María [Ed. en cartoné con estoxo]
Cantigas de Santa María [Ed. en cartoné con estoxo]
Afonso X o Sabio . Autoría Henrique Monteagudo. Edición 2003
A estandarización do léxico
María Álvarez de la Granja. Edición Ernesto González Seoane. Edición 2003
A nosa fala
Francisco Fernández Rei. Edición Carme Hermida. Edición 2003
O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000)
Henrique Monteagudo. Coordinación Xan Bouzada. Coordinación 2003
Dialectoloxía e léxico
Rosario Álvarez Blanco. Edición Xulio Sousa. Edición Francisco Dubert. Edición 2002
Portada de El Gran gallego
El Gran gallego
Antolín López Peláez. Autoría 2002
Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do Val de Fornela
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Luís Costa Vázquez-Mariño. Autoría Clodio González Pérez. Autoría 2002
Portada de O Padre Sarmiento e o seu tempo
O Padre Sarmiento e o seu tempo
Andratx Badia. Asesoramento 2002
O Proceso de normalización do idioma galego (1980-2000)
Xan Bouzada. Autoría Agustín Fernández Paz. Autoría Anxo M. Lorenzo Suárez. Autoría Henrique Monteagudo. Coordinación Xan Bouzada. Coordinación 2002
O proceso de normalización lingüística do idioma galego (1980-2000)
Henrique Monteagudo. Coordinación Xan Bouzada. Coordinación 2002
Colección de Cantares Gallegos
José Casal y Lois. Compilación Domingo Blanco. Edición 2001
Portada de Cousas da vida no Faro de Vigo (1926-1933) [Cartoné]
Cousas da vida no Faro de Vigo (1926-1933) [Cartoné]
Castelao. Autoría Clodio González Pérez. Edición 2001
Portada de Cousas da vida no Faro de Vigo (1926-1933) [Rústica]
Cousas da vida no Faro de Vigo (1926-1933) [Rústica]
Castelao. Autoría Clodio González Pérez. Edición 2001
Etnicidade e nacionalismo
Xosé Manuel González Reboredo. Coordinación 2001
Portada de Actas dos III Encontros para a Normalización Lingüística
Actas dos III Encontros para a Normalización Lingüística
Ana B. Domínguez Salgado. Edición Susana Mayo Redondo. Edición Daniel Romero Rodríguez. Edición 2000
Portada de Comunicación e cultura en tempos de redefinición
Comunicación e cultura en tempos de redefinición
Xosé López García. Coordinación Xosé Antonio Neira Cruz. Coordinación 2000
Receptividade do galego na liturxia
Daniel López Muñoz. Coordinación Bernardo García Cendán. Coordinación 2000
Portada de Actas dos II Encontros para a Normalización Lingüística
Actas dos II Encontros para a Normalización Lingüística
Ana B. Domínguez Salgado. Edición Susana Mayo Redondo. Edición Daniel Romero Rodríguez. Edición 1999
Estudios Migratorios N.º 6 (decembro de 1998)
María Xosé Rodríguez Galdo. Edición Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Vicente Peña. Edición Abel Losada Álvarez. Edición 1998
Estudios Migratorios N.º 4 (decembro de 1997)
María Xosé Rodríguez Galdo. Dirección Xosé Ramón Barreiro Fernández. Dirección Vicente Peña. Dirección Abel Losada Álvarez. Dirección 1997
Portada de O futuro da lingua
O futuro da lingua
Xan Bouzada. Autoría Anxo M. Lorenzo Suárez. Autoría 1997
Portada de Homenaxe a Ánxel Fole
Homenaxe a Ánxel Fole
Margarita Ledo. Entrevista Carlos Casares. Entrevista Claudio Rodríguez Fer. Entrevista Cristina Pujales. Escolma Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid. Locución Bea Pérez. Son 1997
Portada de Homenaxe a don Xosé Filgueira Valverde
Homenaxe a don Xosé Filgueira Valverde
Cristina Pujales. Entrevista Cristina Pujales. Escolma Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid. Locución Bea Pérez. Son 1997
Vender en galego
Fernando Ramallo. Autoría Gabriel Rei-Doval. Autoría 1997
Portada de Celso Emilio Ferreiro
Celso Emilio Ferreiro
Xosé Antonio Perozo. Escolma María Xosé Porteiro García. Escolma Xosé Antonio Perozo. Entrevista María Xosé Porteiro García. Entrevista 1996
Portada de A nosa fala
A nosa fala
Francisco Fernández Rei. Edición Carme Hermida. Edición Miruca Parga. Colaboración Alfonso Xabier Canosa. Colaboración 1996
Portada de Coloquio de vintecatro galegos rústicos
Coloquio de vintecatro galegos rústicos
Martín Sarmiento. Autoría Ramón Mariño Paz. Edición 1995
Portada de Fr. Martín Sarmiento
Fr. Martín Sarmiento
Martín Sarmiento. Autoría Xosé Filgueira Valverde. Edición María José Fortes Alén. Edición 1995
Portada de A lingua galega en Cuba
A lingua galega en Cuba
Xosé Neira Vilas. Autoría 1995
Publicidade e lingua galega
Fernando Ramallo. Autoría Gabriel Rei-Doval. Autoría 1995
Actas do simposio de antropoloxía: in memoriam Fermín Bouza Brey
Antonio Fraguas. Coordinación Xosé Manuel González Reboredo. Coordinación Xosé Antón Fidalgo Santamariña. Coordinación 1994
Portada de A lingoaxe i as língoas
A lingoaxe i as língoas
Ramón Piñeiro. Autoría Domingo García Sabell. Autoría 1994
Portada de Ramón Piñeiro
Ramón Piñeiro
Ramón Piñeiro. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Transcrición Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1994
Portada de Lindeiros da Galeguidade II
Lindeiros da Galeguidade II
José Antonio Fernández de Rota. Coordinación Xosé Antón Fidalgo Santamariña. Coordinación Xosé Manuel González Reboredo. Coordinación 1993
Portada de Pr´o catálogo da léngoa galega
Pr´o catálogo da léngoa galega
Vicente Risco. Autoría 1993
Portada de A lingua do alumnado e do profesorado nas franxas occidentais de Asturias, León e Zamora
A lingua do alumnado e do profesorado nas franxas occidentais de Asturias, León e Zamora
Xosé Rubal Rodríguez. Autoría Daniel Veiga Martínez. Autoría Neves Arza Arza. Autoría 1992
Portada de Lindeiros da Galeguidade I
Lindeiros da Galeguidade I
Xosé Manuel González Reboredo. Coordinación José Antonio Fernández de Rota. Coordinación 1991
Portada de Lindeiros da galeguidade
Lindeiros da galeguidade
José Antonio Fernández de Rota. Dirección 1990
Portada de O idioma da Igrexa en Galicia
O idioma da Igrexa en Galicia
Daniel López Muñoz. Autoría 1989
Portada de O galego na universidade
O galego na universidade
Modesto Aníbal Rodríguez Neira. Autoría María Sol López Martínez. Autoría 1988
Portada de O galego no ensino público non universitario
O galego no ensino público non universitario
Xosé Rubal Rodríguez. Autoría Modesto Aníbal Rodríguez Neira. Autoría 1987
Portada de Galicia sen libros
Galicia sen libros
Xulián Maure Rivas. Autoría 1987
Portada de A igrexa e a lingua galega
A igrexa e a lingua galega
Xesús Ferro Ruibal. Autoría 1987