Mar adiante
María Victoria Moreno. Autoría 2018
Homenaxe a Raimundo García Domínguez, Borobó
Luís Menéndez Villalva. Coordinación 2017
Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa Primeira Comuñón
Afonso Vázquez-Monxardín. Edición Patricia Arias Chachero. Edición 2017
100 Galicia cen. Obxectos para contar unha cultura
Ramón Villares. Edición Manuel Gago. Coordinación 2016
Portada de Advento
Advento
Manuel María. Autoría 2016
Eliseo Pulpeiro. As letras galegas entre dúas ribeiras
Sylvia Pulpeiro. Edición Pablo Rodríguez. Edición 2016
Os nenos
Xosé Filgueira Valverde. Autoría 2015
Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario
Manuel Forcadela. Coordinación Teresa López Fernández. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Rosario Álvarez Blanco. Coordinación Anxo Angueira. Coordinación María do Cebreiro Rábade. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014
X. M. Díaz Castro
Xosé María Díaz Castro. Autoría Armando Requeixo. Edición 2014
Aqueles doces cantares
Rosalía de Castro. Autoría 2013
Cantares Gallegos
Rosalía de Castro. Autoría 2013
Cantares para Rosalía
María do Cebreiro Rábade. Edición Dolores Vilavedra. Edición 2013
Galicia en Cuba
Xosé Neira Vilas. Autoría 2013
Ruada das papas e do unto
Roberto Vidal Bolaño. Autoría 2013
O século de Xelmírez
Fernando López Alsina. Coordinación Henrique Monteagudo. Coordinación Ramón Villares. Coordinación Ramón Yzquierdo Perrín. Coordinación 2013
Caderno de bitácora de Valentín Paz-Andrade
Juan Durán Alonso. Música. Composición Valentín Paz Andrade. Autoría 2012
Canto do pobo disperso
Valentín Paz Andrade. Autoría 2012
Un canto e unha luz na noite
Ricardo Gurriarán. Coordinación 2012
Pranto matricial na voz do seu autor
Valentín Paz Andrade. Autoría Ramón Villares. Presentación Afonso Vázquez-Monxardín. Estudo introdutorio 2012
Loia
Xosé Manuel Pereiro. Coordinación 2011
Loia
Xosé Manuel Pereiro. Coordinación 2011
O pórtico poético dos «Seis poemas galegos» de F. García Lorca
Luis Pérez Rodríguez. Autoría Isidro Maiztegui. Música. Composición 2011
Cantigas de Santa María: Códice de Toledo (To)
Afonso X o Sabio . Autoría Martha E. Schaffer. Transcrición Henrique Monteagudo. Edición 2010
Portada de As dúas culturas
As dúas culturas
Charles Snow. Autoría Stefan Collini. Introdución Eva Almazán. Tradución 2009
Portada de Cantigas de Santa María
Cantigas de Santa María
Afonso X o Sabio . Autoría 2008
Égloga de Belmiro e Benigno, de Nicomedes Pastor Díaz
Nicomedes Pastor-Díaz. Autoría Xosé María Álvarez Blázquez. Edición 2008
Documentos da Catedral de Lugo (V. I)
María Xosé Portela Silva. Autoría 2007
Portada de Galicia e as Cantigas de Santa María
Galicia e as Cantigas de Santa María
Antoni Rossell. Autoría 2006
Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar
Xoán Manuel Pintos. Autoría María do Carme Ríos. Introdución María do Carme Ríos. Edición María do Carme Ríos. Notas 2006
Ordo prophetarum
Miguel Guido González Szamock. Tradución Manuel Castiñeiras. Tradución Mónica Díaz Platas. Tradución 2006
Portada de Poetas e narradores nas súas voces. Vol. II
Poetas e narradores nas súas voces. Vol. II
Manuel Álvarez Torneiro. Autoría 2006
Portada de A cultura popular de tradición oral nos centros da terceira idade
A cultura popular de tradición oral nos centros da terceira idade
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Carme Lamela Villaravid. Textos Carme Lamela Villaravid. Escolma Miruca Parga. Escolma 2005
Lorenzo Varela en revistas culturais de México e Bos Aires
Lorenzo Varela. Autoría Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación María Antonia Pérez Rodríguez. Compilación 2005
Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o Seu Tempo”
Xesús Alonso Montero. Edición Henrique Monteagudo. Edición Begoña Tajes. Edición 2004
Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o Seu Tempo” (V.1)
Xesús Alonso Montero. Edición Henrique Monteagudo. Edición Begoña Tajes. Edición 2004
Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o Seu Tempo” (V.2)
Xesús Alonso Montero. Edición Henrique Monteagudo. Edición Begoña Tajes. Edición 2004
Portada de Cantigas de Santa María
Cantigas de Santa María
Afonso X o Sabio . Autoría Henrique Monteagudo. Edición 2003
Portada de Cantigas de Santa María [Ed. en cartoné con estoxo]
Cantigas de Santa María [Ed. en cartoné con estoxo]
Afonso X o Sabio . Autoría Henrique Monteagudo. Edición 2003
Portada de Carlos Casares
Carlos Casares
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Henrique Monteagudo. Coordinación 2003
Estudios Migratorios N.º 11-12 (xuño-decembro 2001)
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Pilar Cagiao. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Alexandre Vázquez González. Edición 2003
Homenaxe a Antón Avilés de Taramancos
Antón Avilés de Taramancos. Autoría Rodrigo Romaní. Coordinación Cristina Pujales. Coordinación 2003
Portada de Pequena escolma ilustrada de Sarmiento
Pequena escolma ilustrada de Sarmiento
Martín Sarmiento. Autoría Soledad Pite. Coordinación 2002
Xavier Bóveda. Belezas locais, bohemia e aventura emigrante
Xavier Bóveda. Autoría Luis Martul Tobío. Estudo introdutorio Carmen Luna Selles. Estudo introdutorio María Golán. Estudo introdutorio 2002
Colección de Cantares Gallegos
José Casal y Lois. Compilación Domingo Blanco. Edición 2001
Portada de Os dous de sempre
Os dous de sempre
Castelao. Autoría Henrique Monteagudo. Edición 2001
Portada de Folerpas
Folerpas
Eladio Rodríguez González. Autoría 2001
Portada de Poetas e narradores nas súas voces. v. I
Poetas e narradores nas súas voces. v. I
Xosé María Álvarez Cáccamo. Autoría 2001
O proceso penal a Manuel Curros Enríquez (1880-1881)
Benito Montero. Textos Miguel A. González Trigás. Limiar 2001
Portada de Contos de Castelao nas voces de Santiago Prego, Avelino González e Cándido Pazó
Contos de Castelao nas voces de Santiago Prego, Avelino González e Cándido Pazó
Castelao. Autoría Santi Prego. Locución Avelino González. Locución 2000
Portada de Homenaxe a Noriega Varela
Homenaxe a Noriega Varela
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Xosé Soto Andión. Transcrición Manuel Rico Verea. Transcrición José de Vaquedano. Transcrición Cristina Pujales. Coordinación 2000
Portada de Novas voces da poesía galega
Novas voces da poesía galega
Henrique Monteagudo. Coordinación 2000
Portada de Los trovadores gallegos
Los trovadores gallegos
Manuel Murguía. Autoría 2000
Portada de Coroación poética de Ramón Cabanillas
Coroación poética de Ramón Cabanillas
Paulino Pedret Casado. Autoría Aquilino Iglesia Alvariño. Autoría Ramón Otero Pedrayo. Autoría Antonio Fernández Salgado. Transcrición Afonso Vázquez-Monxardín. Transcrición Ramón Nicolás. Limiar 1999
Guerra civil (1936-1939) e literatura galega
Xesús Alonso Montero. Edición Miro Villar. Edición 1999
A peregrinaxe e o Camiño a Santiago de Hermannus Künig de Vach
Klaus Herbers. Tradución Robert Plötz. Tradución Klaus Herbers. Notas Robert Plötz. Notas Xosé M. García Álvarez. Versión galega 1999
Portada de Acto literario-musical. Os seis poemas galegos de Federico García Lorca
Acto literario-musical. Os seis poemas galegos de Federico García Lorca
Isidro Maiztegui. Música. Composición Isidro Maiztegui. Música. Interpretación Marta de Castro. Música. Interpretación Xosé Filgueira Valverde. Presentación Ramón Castromil. Presentación Luis Pérez Rodríguez. Presentación Afonso Cid. Locución Bea Pérez. Son Pepe Ferrín. Fotografía 1998
Portada de Acto literario-musical. Os seis poemas galegos de Federico García Lorca
Acto literario-musical. Os seis poemas galegos de Federico García Lorca
Isidro Maiztegui. Música. Interpretación Marta de Castro. Música. Interpretación Xosé Filgueira Valverde. Presentación Ramón Castromil. Presentación Luis Pérez Rodríguez. Presentación Afonso Cid. Locución Bea Pérez. Son Pepe Ferrín. Fotografía 1998
Portada de A cultura popular de tradición oral nos Centros da Terceira Idade
A cultura popular de tradición oral nos Centros da Terceira Idade
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Carme Lamela Villaravid. Textos Carme Lamela Villaravid. Escolma 1998
Estudios Migratorios N.º 5 (xuño de 1998)
María Xosé Rodríguez Galdo. Edición Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Vicente Peña. Edición Abel Losada Álvarez. Edición 1998
Estudios Migratorios N.º 6 (decembro de 1998)
María Xosé Rodríguez Galdo. Edición Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Vicente Peña. Edición Abel Losada Álvarez. Edición 1998
O pórtico poético dos «Seis poemas galegos» de García Lorca
Luis Pérez Rodríguez. Autoría Eduardo Blanco Amor. Autoría Federico García Lorca. Autoría Isidro Maiztegui. Música. Composición 1998
Estudios Migratorios N.º 4 (decembro de 1997)
María Xosé Rodríguez Galdo. Dirección Xosé Ramón Barreiro Fernández. Dirección Vicente Peña. Dirección Abel Losada Álvarez. Dirección 1997
Portada de Homenaxe a Ánxel Fole
Homenaxe a Ánxel Fole
Margarita Ledo. Entrevista Carlos Casares. Entrevista Claudio Rodríguez Fer. Entrevista Cristina Pujales. Escolma Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid. Locución Bea Pérez. Son 1997
Portada de Celso Emilio Ferreiro
Celso Emilio Ferreiro
Xosé Antonio Perozo. Escolma María Xosé Porteiro García. Escolma Xosé Antonio Perozo. Entrevista María Xosé Porteiro García. Entrevista 1996
Portada de Música para os seis poemas galegos de Federico García Lorca
Música para os seis poemas galegos de Federico García Lorca
Isidro Maiztegui. Música. Composición Federico García Lorca. Autoría 1996
Portada de O pórtico poético dos “Seis poemas galegos” de García Lorca
O pórtico poético dos “Seis poemas galegos” de García Lorca
Luis Pérez Rodríguez. Autoría Eduardo Blanco Amor. Autoría Federico García Lorca. Autoría Isidro Maiztegui. Música. Composición 1996
Portada de Ramón Cabanillas
Ramón Cabanillas
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1996
Portada de Charamuscas, 1923 : Xosé María Brea Segade, Rafael Dieste, Xesús Romero Suárez
Charamuscas, 1923 : Xosé María Brea Segade, Rafael Dieste, Xesús Romero Suárez
Xosé María Brea Segade. Autoría Rafael Dieste. Autoría Xesús Romero Suárez. Autoría 1995
Portada de Los poemas gallegos de Federico García Lorca
Los poemas gallegos de Federico García Lorca
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Eduardo Blanco Amor. Autoría 1995
Portada de O pórtico poético dos «Seis poemas galegos» de García Lorca
O pórtico poético dos «Seis poemas galegos» de García Lorca
Luis Pérez Rodríguez. Autoría Eduardo Blanco Amor. Autoría Federico García Lorca. Autoría Isidro Maiztegui. Música. Composición 1995
Actas do simposio de antropoloxía: in memoriam Fermín Bouza Brey
Antonio Fraguas. Coordinación Xosé Manuel González Reboredo. Coordinación Xosé Antón Fidalgo Santamariña. Coordinación 1994
Portada de Autopoética, 1935. Bouza Brey
Autopoética, 1935. Bouza Brey
Fermín Bouza-Brey. Autoría 1992
Portada de Eduardo Blanco-Amor en América (I)
Eduardo Blanco-Amor en América (I)
Eduardo Blanco Amor. Autoría 1992
Portada de Odisea
Odisea
Homero. Autoría Evaristo de Sela. Tradución 1992
Portada de Cancioneiro da poesía céltiga
Cancioneiro da poesía céltiga
Julius Pokorny. Compilación Celestino Fernández de la Vega. Tradución Ramón Piñeiro. Tradución 1991
Portada de Ilíada
Ilíada
Homero. Autoría Evaristo de Sela. Tradución 1990
Portada de Actas do Simposio Internacional Otero Pedrayo e a xeografía de Galicia
Actas do Simposio Internacional Otero Pedrayo e a xeografía de Galicia
María Pilar de Torres Luna. Coordinación Julio Hernández Borge. Coordinación María Luisa Pérez Fariña. Coordinación 1989