Cultura, sentido e política
Ramón Máiz Suárez. Compilación 2019
Dramaturxias Itinerantes
Patrícia Portela. Textos AveLina Pérez. Textos 2019
Dramaturxias Itinerantes [edición outono]
Ana Carreira. Autoría Joana Craveiro. Autoría 2019
Mar adiante
María Victoria Moreno. Autoría 2018
Homenaxe a Raimundo García Domínguez, Borobó
Luís Menéndez Villalva. Coordinación 2017
Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa Primeira Comuñón
Afonso Vázquez-Monxardín. Edición Patricia Arias Chachero. Edición 2017
100 Galicia cen. Obxectos para contar unha cultura
Ramón Villares. Edición Manuel Gago. Coordinación 2016
Portada de  Advento
Advento
Manuel María. Autoría 2016