Dramaturxias Itinerantes
Patrícia Portela. Textos AveLina Pérez. Textos 2019
Dramaturxias Itinerantes [edición outono]
Ana Carreira . Autoría Joana Craveiro. Autoría 2019
Mar adiante
María Victoria Moreno. Autoría 2018
Homenaxe a Raimundo García Domínguez, Borobó
Luís Menéndez Villalva. Coordinación 2017
Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa Primeira Comuñón
Afonso Vázquez-Monxardín. Edición Patricia Arias Chachero. Edición 2017
100 Galicia cen. Obxectos para contar unha cultura
Ramón Villares. Edición Manuel Gago. Coordinación 2016
Portada de  Advento
Advento
Manuel María. Autoría 2016
Eliseo Pulpeiro. As letras galegas entre dúas ribeiras
Sylvia Pulpeiro. Edición Pablo Rodríguez Fernández. Edición 2016