O valor do portugués en Galicia
Håkan Casares. Coordinación 2020
A muller do porvir
Concepción Arenal Ponte. Autoría 2020
O químico e a medida
Manuel R. Bermejo Patiño. Autoría Ramón Cid Manzano. Autoría 2019
Arte + educación
Natalia Poncela. Edición 2018
Luces de Alén Mar
Vicente Peña. Comisariado Carolina García Borrazás. Documentación María Teresa García Domínguez. Documentación 2013
Situación do ensino da lingua e da literatura galega na E.S.O.
Bieito Silva Valdivia. Dirección Pilar Buela Piedra. Autoría Xaquín Loredo Gutiérrez. Autoría M. Carmen Morán. Autoría 2008