A muller do porvir
Concepción Arenal. Autoría 2020
Cultura, sentido e política
Ramón Máiz Suárez. Compilación 2019
Informe sobre os arquivos públicos en Galicia.
Dolores Pereira Oliveira. Autoría Olimpia López Rodríguez. Autoría Mariám Mariño Costales. Autoría 2019
Arte+mulleres. Creadoras galegas
María Luisa Sobrino Manzanares. Edición 2015
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Rosario Álvarez Blanco. Coordinación Anxo Angueira. Coordinación María do Cebreiro Rábade. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014
Cantares para Rosalía
María do Cebreiro Rábade. Edición Dolores Vilavedra. Edición 2013
Portada de  Xénero e documentación
Xénero e documentación
Mariám Mariño Costales. Coordinación Carmen Pérez Pais. Coordinación Miguel Alonso. Deseño 2009