Elisa e Marcela
Xulia Vicente. Autoría 2020
A muller do porvir
Concepción Arenal Ponte. Autoría 2020
Portada de  Illa rota
Illa rota
Juan Cancelo. Fotografía 2017
Arte+mulleres. Creadoras galegas
María Luisa Sobrino Manzanares. Edición 2015
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Rosario Álvarez. Coordinación Anxo Angueira. Coordinación María do Cebreiro Rábade. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014
Cantares para Rosalía
María do Cebreiro Rábade. Edición Dolores Vilavedra. Edición 2013
Portada de  Xénero e documentación
Xénero e documentación
Mariám Mariño Costales. Coordinación Carmen Pérez Pais. Coordinación 2009