Informe sobre os arquivos públicos en Galicia.
Dolores Pereira Oliveira. Autoría Olimpia López Rodríguez. Autoría Mariám Mariño Costales. Autoría 2019
A constitución de 1812 en lingua galega
Ramón Máiz Suárez. Edición Ramón Villares. Edición 2012
Amarras de tinta
Xosé M. Núñez Seixas. Coordinación Domingo L. González Lopo. Coordinación 2011
Primeiros diarios galegos (1808-1809) [Vol. III]
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2008
Primeiros diarios galegos (1808-1809) [Vol. II]
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2008
Primeiros diarios galegos (1808-1809) [Vol. IV]
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2008
Primeiros diarios galegos (1808-1809) [Vol. I]
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2008
Documentos da Catedral de Lugo (V. I)
María Xosé Portela Silva. Autoría 2007
Portada de Fragmentos de notarios
Fragmentos de notarios
Anselmo López Carreira. Edición 2007
Portada de Documentos da Catedral de Lugo
Documentos da Catedral de Lugo
María Xosé Portela Silva. Edición 2005
Portada de Libro de notas de Álvaro Afonso
Libro de notas de Álvaro Afonso
Anselmo López Carreira. Edición 2005
Os documentos do Tombo de Toxos Outos
Francisco Javier Pérez Rodríguez. Autoría 2004
Miliarios e outras inscricións viarias romanas do noroeste hispánico
Antonio Rodríguez Colmenero. Autoría Santiago Ferrer. Autoría Rubén D. Álvarez Asorey. Autoría 2004
Galicia e a sega en Castela ó longo dos tempos
Xosé Manuel González Reboredo. Comisariado Xosé Carlos Sierra Rodríguez. Comisariado 2002
Portada de Índice documental de escultores galegos do século XX
Índice documental de escultores galegos do século XX
María Luisa Sobrino Manzanares. Dirección 2002
Estudios Migratorios N.º 9 (xuño 2000)
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Pilar Cagiao. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Alexandre Vázquez González. Edición 2001
El catón Compostelano
Xosé López García. Coordinación 2000
Portada de Libro de notas de Álvaro Afonso
Libro de notas de Álvaro Afonso
Álvaro Afonso. Autoría Anselmo López Carreira. Edición 2000
Portada de Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo
Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo
Enrique Cal Pardo. Compilación Enrique Cal Pardo. Transcrición 1999
Guerra civil (1936-1939) e literatura galega
Xesús Alonso Montero. Edición Miro Villar. Edición 1999
A peregrinaxe e o Camiño a Santiago de Hermannus Künig de Vach
Klaus Herbers. Tradución Robert Plötz. Tradución Klaus Herbers. Notas Robert Plötz. Notas Xosé M. García Álvarez. Versión galega 1999
Textos para a historia das mulleres en Galicia
María Xosé Rodríguez Galdo. Coordinación 1999
Un novo mundo para un home universal
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Daniel Rozados. Coordinación 1999
Portada de Documentos da catedral de Lugo
Documentos da catedral de Lugo
María Xosé Portela Silva. Compilación 1998
Portada de Repertorio da prensa galega da emigración [Libro]
Repertorio da prensa galega da emigración [Libro]
Vicente Peña. Dirección Marcelino Fernández Santiago. Coordinación 1998
Portada de Documentos da catedral de Ourense
Documentos da catedral de Ourense
Emilio Duro Peña. Compilación 1996
Portada de Patrimonio cultural galego na emigración
Patrimonio cultural galego na emigración
María Xosé Rodríguez Galdo. Coordinación Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1996
Portada de Padróns de Ourense do século XV
Padróns de Ourense do século XV
Anselmo López Carreira. Edición 1995
Portada de Constituciones Sinodales del Obispado de Orense [Cartoné]
Constituciones Sinodales del Obispado de Orense [Cartoné]
Francisco Manrique de Lara. Autoría Jerónimo López López. Edición 1994
Portada de Constituciones Sinodales del Obispado de Orense [Rústica]
Constituciones Sinodales del Obispado de Orense [Rústica]
Francisco Manrique de Lara. Autoría Jerónimo López López. Edición 1994
Portada de O tombo de Celanova
O tombo de Celanova
José Miguel  Andrade Cernadas. Compilación Marta Díaz Tie. Colaboración Francisco Javier Pérez Rodríguez. Colaboración 1994
Portada de Libro do Concello de Santiago
Libro do Concello de Santiago
Ángel Rodríguez González. Edición María Pilar Rodríguez González. Colaboración 1992
Portada de Minutario notarial de Pontevedra
Minutario notarial de Pontevedra
Ángel Rodríguez González. Edición Xosé Armas Castro. Edición 1992
Portada de O arquivo do Museo de Pontevedra
O arquivo do Museo de Pontevedra
Xosé Filgueira Valverde. Autoría 1991
Portada de Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela
Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela
María Xosé Justo Martín. Edición Manuel Lucas Álvarez. Edición 1991
Portada de Catálogo dos fondos cinematográficos nos arquivos públicos galegos
Catálogo dos fondos cinematográficos nos arquivos públicos galegos
Ángel Luis Hueso Montón. Dirección Rita Martín Sánchez. Colaboración Aurora Vázquez Anciros. Colaboración Xosé Luis Castro de Paz. Colaboración 1990
Portada de Inventario das fontes documentais da Galicia Medieval. v. I
Inventario das fontes documentais da Galicia Medieval. v. I
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Coordinación Ermelindo Portela Silva. Dirección María del Carmen Pallares Méndez. Dirección 1988