As Irmandades da Fala no seu tempo
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Ramón Máiz Suárez. Edición 2021
Galicia-Bretaña
Ramón Villares. Edición Jean François Botrel. Edición Christine Rivalan Guégo. Edición 2020