Cultura e sustentabilidade
Fran Quiroga. Autoría 2021
Jimena Fernández de la Vega
Antón Álvarez Sousa. Edición 2021
Escolma de escritos
Concepción Arenal Ponte. Autoría María José Lacalzada de Mateo. Compilación Anxos Sumai. Tradución 1994