A unha voz na metade do reino
Pegerto Saavedra Fernández. Edición 2021
As Irmandades da Fala no seu tempo
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Ramón Máiz Suárez. Edición 2021
Ensayo histórico sobre la cultura gallega
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Xosé Antonio López Silva. Edición 2020
Luis R. Brage Villar
David Ferreiro Carballo. Autoría 2020
La emigración en Galicia
Ramón Castro López. Autoría 2019
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Portada de  Alba de gloria
Alba de gloria
Castelao. Autoría 2018