AX-G. Afonso X e Galicia
Antoni Rossell. Autoría 2021
AX-G. Alfonso X and Galicia
Antoni Rossell. Autoría 2021
AX-G. Alfonso X y Galicia
Antoni Rossell. Autoría 2021
Foro Patrimonio e Sociedade
Rebeca Blanco Rotea. Edición Teresa Nieto Freire. Edición Cristina Sánchez-Carretero. Edición 2021
Libro do Portovello
Beatriz Vaquero Díaz. Autoría Francisco Javier Pérez Rodríguez. Autoría 2020
Portada de  De historia natural y todo género de erudición. Volumen II
De historia natural y todo género de erudición. Volumen II
Frei Martín Sarmiento. Autoría Henrique Monteagudo. Edición 2008
Portada de A natureza ameazada 2004
A natureza ameazada 2004
Ernesto Viéitez. Edición José Miguel Rey Salgado. Edición Alfonso Zulueta. Presentación 2008
Actas do II Congreso Galego Audiovisual
Xosé López García. Coordinación Mamen Quintas Cruceira. Coordinación Susana Pego Granja. Coordinación 2007