Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa Primeira Comuñón
Afonso Vázquez-Monxardín. Edición Patricia Arias Chachero. Edición 2017
Chucurruchu
Antón Iglesias Vilarelle. Música. Composición 2017
Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2017
Homenaxe a Raimundo García Domínguez, Borobó
Luís Menéndez Villalva. Coordinación 2017
Verbo da teoría da relatividade restrinxida e xeral
Albert Einstein. Autoría Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Jorge Mira Pérez. Coordinación 2017
Textos científicos en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección Alfonso Mato. Coordinación 2016
É o noso fuso horario un problema?
Jorge Mira Pérez. Coordinación 2017