Portada de O arquivo do Museo de Pontevedra
O arquivo do Museo de Pontevedra
Xosé Filgueira Valverde. Autoría 1991
Portada de  Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela
Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela
María Xosé Justo Martín. Edición Manuel Lucas Álvarez. Edición 1991
Portada de  Lindeiros da galeguidade
Lindeiros da galeguidade
José Antonio Fernández de Rota. Dirección 1990
Ilíada
Homero. Autoría Evaristo de Sela. Tradución 1990
Portada de  Catálogo dos fondos cinematográficos nos arquivos públicos galegos
Catálogo dos fondos cinematográficos nos arquivos públicos galegos
Ángel Luis Hueso Montón. Dirección Rita Martín Sánchez. Colaboración Aurora Vázquez Anciros. Colaboración Xosé Luis Castro de Paz. Colaboración 1990
Portada de  Cartografía básica da cidade de Santiago de Compostela
Cartografía básica da cidade de Santiago de Compostela
María Luisa Sobrino Manzanares. Coordinación Pedro de Llano Cabado. Coordinación 1990
Portada de A arte galega
A arte galega
Manuel Castiñeiras. Coordinación Juan M. Monterroso. Coordinación María Luisa Sobrino Manzanares. Asesoramento 1990
Cartografía Xurisdiccional de Galicia no Século XVIII
Francisco Río Barja. Autoría V. Magdalena Vidal. Colaboración 1990
Portada de A natureza ameazada
A natureza ameazada
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Francisco Río Barja. Coordinación Ernesto Viéitez. Coordinación 1989
Portada de  Alejandro de la Sota, arquitecto
Alejandro de la Sota, arquitecto
Alejandro de la Sota. Autoría 1989
Inventario das fontes documentais da Galicia Medieval. I.
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Coordinación Ermelindo Portela Silva. Dirección María del Carmen Pallares Méndez. Dirección 1988