A comunicación en Galicia 2004
Xosé López García. Coordinación 2004
A Comunicación en Galicia 2002
Xosé López García. Coordinación 2002
O Proceso de normalización do idioma galego (1980-2000)
Xan Bouzada. Autoría Agustín Fernández Paz. Autoría Anxo M. Lorenzo Suárez. Autoría Henrique Monteagudo. Coordinación Xan Bouzada. Coordinación 2002
O proceso de normalización lingüística do idioma galego (1980-2000)
Henrique Monteagudo. Coordinación Xan Bouzada. Coordinación 2002
Xornalismo en Internet
Xosé López García. Coordinación Miguel Túñez López. Coordinación 2002