Libro do Portovello
Beatriz Vaquero Díaz. Autoría Francisco Javier Pérez Rodríguez. Autoría 2020
O Tombo das viñas de Ribadavia
Luz Méndez. Autoría 2020
Mosteiro de Montederramo
Ramón Lorenzo Vázquez. Autoría Maka Pérez. Autoría 2019