O químico e a medida
Manuel R. Bermejo Patiño. Autoría Ramón Cid Manzano. Autoría 2019
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez-Mariño. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Dramaturxias Itinerantes
Patrícia Portela. Textos AveLina Pérez. Textos 2019
Álbum da ciencia
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Xosé Antón Fraga. Coordinación Alfonso Mato. Coordinación 2018
Antroponimia e lexicografía
Ana Isabel Boullón. Edición 2018
Domingo Fontán e a Carta geométrica de Galicia
Xosé Antón Fraga. Coordinación Elena Vázquez Cendón. Coordinación 2018
Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa Primeira Comuñón
Afonso Vázquez-Monxardín. Edición Patricia Arias Chachero. Edición 2017
Chucurruchu
Antón Iglesias Vilarelle. Música. Composición 2017
Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2017