Chucurruchu
Antón Iglesias Vilarelle. Música. Composición 2017
É o noso fuso horario un problema?
Jorge Mira Pérez. Coordinación 2017
Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2017
Homenaxe a Raimundo García Domínguez, Borobó
Luís Menéndez Villalva. Coordinación 2017
Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa Primeira Comuñón
Afonso Vázquez-Monxardín. Edición Patricia Arias Chachero. Edición 2017
Verbo da teoría da relatividade restrinxida e xeral
Albert Einstein. Autoría Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Jorge Mira Pérez. Coordinación 2017
¿Es nuestro huso horario un problema?
Jorge Mira Pérez. Coordinación 2017
A comunicación en Galicia 2015
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2016
Ecos
Antonio Cerviño. Autoría 2016
Eliseo Pulpeiro. As letras galegas entre dúas ribeiras
Sylvia Pulpeiro. Edición Pablo Rodríguez. Edición 2016
A lingua galega no solpor medieval
Ramón Mariño Paz. Edición Xavier Varela. Edición 2016
O tempo das mareas. María Casares e Galicia
María Lopo. Autoría Ramón Villares. Presentación 2016
Textos científicos en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección Alfonso Mato. Coordinación 2016
Arte + pintura
María Luisa Sobrino Manzanares. Edición Almudena Fernández Fariña. Edición 2015
Arte+mulleres. Creadoras galegas
María Luisa Sobrino Manzanares. Edición 2015
Emigración e exilio nos Estados Unidos de América: experiencias de Galicia e Azores
Alberto Pena. Coordinación Mário Mesquita. Coordinación Paula Vicente. Coordinación 2015
Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Xulio Sousa. Edición Marta Negro Romero. Edición Rosario Álvarez Blanco. Edición 2014
Contacto de linguas, hibrididade, cambio
Eva Gugenberger. Edición Henrique Monteagudo. Edición Gabriel Rei-Doval. Edición 2013
Galicia en Cuba
Xosé Neira Vilas. Autoría 2013
Recursos en I+D+i dedicados ao estudo dos efectos da vertedura do Prestige (2003-08)
Victoriano Urgorri. Coordinación Marcos Pérez Señarís. Coordinación 2012
O(s) sentido(s) da(s) cultura(s)
Ramón Máiz Suárez. Compilación 2012
Loia
Xosé Manuel Pereiro. Coordinación 2011
Manuel Quiroga Losada
Carlos Cambeiro. Autoría 2011
Cantigas de Santa María: Códice de Toledo (To)
Afonso X o Sabio . Autoría Martha E. Schaffer. Transcrición Henrique Monteagudo. Edición 2010
Cartas de poeta
Uxío Novoneyra. Autoría Luís Cochón. Edición Luís Alonso Girgado. Edición Alexandra Cillero Prieto. Colaboración Élida Abal Santorum. Colaboración 2010
Imaxes de Galicia
Luís Seoane. Autoría Miguel Anxo Seixas. Textos 2010
Portada de Sobre Arriola
Sobre Arriola
Rafael Úbeda. Textos Luís Mera. Textos Joám Trillo. Textos 2010
Crear cultura, imaxinar país
Xosé María García Palmeiro. Textos Xosé María García Palmeiro. Documentación Xurxo Lobato. Fotografía 2009
Portada de As dúas culturas
As dúas culturas
Charles Snow. Autoría Stefan Collini. Introdución Eva Almazán. Tradución 2009
Costumbres populares
José Casal y Lois. Autoría Xosé Fuentes. Edición Xosé Fuentes. Estudo introdutorio Xosé Fuentes. Transcrición Xosé Fuentes. Notas 2008
Portada de De historia natural y todo género de erudición. Volumen II
De historia natural y todo género de erudición. Volumen II
Martín Sarmiento. Autoría Henrique Monteagudo. Edición 2008
Portada de De historia natural y todo género de erudición. Volumen III
De historia natural y todo género de erudición. Volumen III
Martín Sarmiento. Autoría Henrique Monteagudo. Edición 2008
Portada de De historia natural y todo género de erudición. Volumen IV
De historia natural y todo género de erudición. Volumen IV
Martín Sarmiento. Autoría Henrique Monteagudo. Edición 2008
Portada de Dicionario enciclopedia do pensamento galego
Dicionario enciclopedia do pensamento galego
Andrés Torres Queiruga. Coordinación Manuel Rivas García. Coordinación 2008
La feria del mundo
Ramón Suárez Picallo. Autoría Edmundo Moure Rojas. Compilación Edmundo Moure Rojas. Edición Carmen Norambuena. Compilación Carmen Norambuena. Edición Rosa Aneiros. Coordinación Xosé López García. Coordinación 2008
Historia da meteoroloxía e da climatoloxía de Galicia
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación 2008
A lexicografía galega moderna
Ernesto González Seoane. Edición Antón Santamarina. Edición Xavier Varela. Edición 2008
Lingua, sociedade e medios de comunicación en Galicia
Anxo M. Lorenzo Suárez. Autoría Fernando Ramallo. Autoría Håkan Casares. Autoría 2008
Perspectivas sobre a oralidade
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2008
Documentos da Catedral de Lugo (V. I)
María Xosé Portela Silva. Autoría 2007
Documentos da Catedral de Lugo (V. II)
María Xosé Portela Silva. Autoría 2007
Portada de Fragmentos de notarios
Fragmentos de notarios
Anselmo López Carreira. Edición 2007
Na nosa lyngoage galega
Ana Isabel Boullón. Edición 2007
Po de estrelas
Xurxo Mariño. Autoría Santy Gutiérrez. Ilustración Manuela Mariño. Ilustración 2007
Os símbolos de Galicia
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Ramón Villares. Edición 2007
Auga e cultura
Soledad Pite. Coordinación 2006
Portada de O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios
O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios
Xosé M. Núñez Seixas. Edición Pilar Cagiao. Edición 2006
Lingua e territorio
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Dubert. Edición Xulio Sousa. Edición 2006
Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar
Xoán Manuel Pintos. Autoría María do Carme Ríos. Introdución María do Carme Ríos. Edición María do Carme Ríos. Notas 2006
Ordo prophetarum
Miguel Guido González Szamock. Tradución Manuel Castiñeiras. Tradución Mónica Díaz Platas. Tradución 2006
Polas catro témporas
Antonio Fraguas. Autoría Xosé López García. Edición Rosa Aneiros. Edición Daniel Salgado. Edición 2006
Os dados do reloxeiro
Xurxo Mariño. Autoría O Carrabouxo. Ilustración 2005
Lorenzo Varela en revistas culturais de México e Bos Aires
Lorenzo Varela. Autoría Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación María Antonia Pérez Rodríguez. Compilación 2005
A natureza ameazada 2004
Ernesto Viéitez. Edición José Miguel Rey. Edición Alfonso Zulueta. Presentación 2005
Os documentos do Tombo de Toxos Outos
Francisco Javier Pérez Rodríguez. Autoría 2004
O mar terra adentro
Xaquín Lorenzo. Autoría Xosé Conde Corbal. Ilustración 2004
Miliarios e outras inscricións viarias romanas do noroeste hispánico
Antonio Rodríguez Colmenero. Autoría Santiago Ferrer. Autoría Rubén D. Álvarez Asorey. Autoría 2004
Portada de O xornal “Galicia” (1922-1926)
O xornal “Galicia” (1922-1926)
Xosé López García. Edición 2004
O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000)
Henrique Monteagudo. Coordinación Xan Bouzada. Coordinación 2003
Dialectoloxía e léxico
Rosario Álvarez Blanco. Edición Xulio Sousa. Edición Francisco Dubert. Edición 2002
Portada de Índice documental de escultores galegos do século XX
Índice documental de escultores galegos do século XX
María Luisa Sobrino Manzanares. Dirección 2002
Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do Val de Fornela
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Luís Costa Vázquez-Mariño. Autoría Clodio González Pérez. Autoría 2002
Portada de Pequena escolma ilustrada de Sarmiento
Pequena escolma ilustrada de Sarmiento
Martín Sarmiento. Autoría Soledad Pite. Coordinación 2002
Reflexiones literarias para una biblioteca real
Martín Sarmiento. Autoría José Santos. Edición José Santos. Estudo 2002
Xavier Bóveda. Belezas locais, bohemia e aventura emigrante
Xavier Bóveda. Autoría Luis Martul Tobío. Estudo introdutorio Carmen Luna Selles. Estudo introdutorio María Golán. Estudo introdutorio 2002
Colección de Cantares Gallegos
José Casal y Lois. Compilación Domingo Blanco. Edición 2001
Portada de Cousas da vida no Faro de Vigo (1926-1933) [Cartoné]
Cousas da vida no Faro de Vigo (1926-1933) [Cartoné]
Castelao. Autoría Clodio González Pérez. Edición 2001
Portada de Cousas da vida no Faro de Vigo (1926-1933) [Rústica]
Cousas da vida no Faro de Vigo (1926-1933) [Rústica]
Castelao. Autoría Clodio González Pérez. Edición 2001
Obradoiro de redacción
Xosé López García. Coordinación Paulino Novo. Coordinación 2001
O proceso penal a Manuel Curros Enríquez (1880-1881)
Benito Montero. Textos Miguel A. González Trigás. Limiar 2001
O señor Abade do Ermo
George Russo. Autoría María Concepción Díaz-Fierros. Tradución 2001
Animación Teatral
Manuel F. Vieites. Coordinación 2000
Portada de Libro de notas de Álvaro Afonso
Libro de notas de Álvaro Afonso
Álvaro Afonso. Autoría Anselmo López Carreira. Edición 2000
Rituais
Vítor Vaqueiro. Autoría Xosé Manuel González Reboredo. Textos Margarita Ledo. Textos 2000
O castiñeiro
Ernesto Viéitez. Autoría María Luísa Viéitez. Colaboración Francisco José Viéitez. Colaboración 1999
Portada de Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo
Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo
Enrique Cal Pardo. Compilación Enrique Cal Pardo. Transcrición 1999
Guerra civil (1936-1939) e literatura galega
Xesús Alonso Montero. Edición Miro Villar. Edición 1999
A peregrinaxe e o Camiño a Santiago de Hermannus Künig de Vach
Klaus Herbers. Tradución Robert Plötz. Tradución Klaus Herbers. Notas Robert Plötz. Notas Xosé M. García Álvarez. Versión galega 1999
Portada de Os quince órganos do noso Santiago vello
Os quince órganos do noso Santiago vello
Enrique Jiménez. Autoría Tino Martínez. Fotografía 1999
Textos para a historia das mulleres en Galicia
María Xosé Rodríguez Galdo. Coordinación 1999
Un novo mundo para un home universal
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Daniel Rozados. Coordinación 1999
Portada de A comunicación en Galicia 1998
A comunicación en Galicia 1998
Xosé López García. Coordinación Xosé López García. Textos 1998
Portada de Documentos da catedral de Lugo
Documentos da catedral de Lugo
María Xosé Portela Silva. Compilación 1998
Portada de Repertorio da prensa galega da emigración [Libro]
Repertorio da prensa galega da emigración [Libro]
Vicente Peña. Dirección Marcelino Fernández Santiago. Coordinación 1998
Portada de Base bibliográfica da emigración galega
Base bibliográfica da emigración galega
María Xosé Rodríguez Galdo. Dirección Abel Losada Álvarez. Dirección Marcelino Fernández Santiago. Coordinación 1997
Portada de O futuro da lingua
O futuro da lingua
Xan Bouzada. Autoría Anxo M. Lorenzo Suárez. Autoría 1997
Vender en galego
Fernando Ramallo. Autoría Gabriel Rei-Doval. Autoría 1997
As augas de Galicia
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación 1996
Portada de Documentos da catedral de Ourense
Documentos da catedral de Ourense
Emilio Duro Peña. Compilación 1996
Portada de As factorías do futuro
As factorías do futuro
Manuel Rivas. Coordinación 1996
Portada de Luís Seoane
Luís Seoane
Luís Seoane. Autoría Lino Braxe. Compilación Xavier Seoane. Compilación 1996
Portada de A prensa galega da inmigración en Uruguai
A prensa galega da inmigración en Uruguai
Carlos Zubillaga. Autoría 1996
Sociedade e tecnoloxía tradicionais do val de Ancares
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Clodio González Pérez. Autoría X. Pena Sanz. Ilustración Antonio Fraguas. Limiar 1996
Portada de Arquitectura moderna en Galicia
Arquitectura moderna en Galicia
Miguel Ángel Baldellou. Autoría 1995
Portada de Coloquio de vintecatro galegos rústicos
Coloquio de vintecatro galegos rústicos
Martín Sarmiento. Autoría Ramón Mariño Paz. Edición 1995
Portada de Fr. Martín Sarmiento
Fr. Martín Sarmiento
Martín Sarmiento. Autoría Xosé Filgueira Valverde. Edición María José Fortes Alén. Edición 1995
Portada de Frei Martín Sarmiento e a Galicia do seu tempo
Frei Martín Sarmiento e a Galicia do seu tempo
Xosé Filgueira Valverde. Textos Xurxo Lobato. Fotografía 1995
Portada de A lingua galega en Cuba
A lingua galega en Cuba
Xosé Neira Vilas. Autoría 1995
Portada de Lugar, memoria e proxecto
Lugar, memoria e proxecto
Miguel Ángel Baldellou. Autoría 1995
Portada de Padróns de Ourense do século XV
Padróns de Ourense do século XV
Anselmo López Carreira. Edición 1995
Portada de Pazo de Raxoi
Pazo de Raxoi
Manuel Fraga. Autoría Pedro de Llano Cabado. Textos 1995
Publicidade e lingua galega
Fernando Ramallo. Autoría Gabriel Rei-Doval. Autoría 1995
Portada de Corpus de inscricións romanas de Galicia: provincia de Pontevedra. II
Corpus de inscricións romanas de Galicia: provincia de Pontevedra. II
Gerardo Pereira Menaut. Autoría Genma Baños Rodríguez. Autoría 1994
Portada de Escolma de escritos
Escolma de escritos
Concepción Arenal. Autoría María José Lacalzada de Mateo. Compilación Anxos Sumai. Tradución 1994
Portada de A lingoaxe i as língoas
A lingoaxe i as língoas
Ramón Piñeiro. Autoría Domingo García Sabell. Autoría 1994
Portada de Sobre a arte galega
Sobre a arte galega
Luís Seoane. Autoría 1994
Portada de O tombo de Celanova
O tombo de Celanova
José Miguel  Andrade Cernadas. Compilación Marta Díaz Tie. Colaboración Francisco Javier Pérez Rodríguez. Colaboración 1994
Portada de Torres e castelos de Galicia
Torres e castelos de Galicia
Vari Caramés. Fotografía 1994
Portada de Pr´o catálogo da léngoa galega
Pr´o catálogo da léngoa galega
Vicente Risco. Autoría 1993
Portada de Galicia e América
Galicia e América
María Xosé Rodríguez Galdo. Dirección Pilar Freire Esparís. Dirección Abel Losada Álvarez. Dirección 1992
Portada de Libro do Concello de Santiago
Libro do Concello de Santiago
Ángel Rodríguez González. Edición María Pilar Rodríguez González. Colaboración 1992
Portada de A lingua do alumnado e do profesorado nas franxas occidentais de Asturias, León e Zamora
A lingua do alumnado e do profesorado nas franxas occidentais de Asturias, León e Zamora
Xosé Rubal Rodríguez. Autoría Daniel Veiga Martínez. Autoría Neves Arza Arza. Autoría 1992
Portada de Minutario notarial de Pontevedra
Minutario notarial de Pontevedra
Ángel Rodríguez González. Edición Xosé Armas Castro. Edición 1992
Portada de Odisea
Odisea
Homero. Autoría Evaristo de Sela. Tradución 1992
Portada de Os ríos galegos
Os ríos galegos
Francisco Río Barja. Autoría Francisco Rodríguez Lestegás. Autoría 1992
Portada de O arquivo do Museo de Pontevedra
O arquivo do Museo de Pontevedra
Xosé Filgueira Valverde. Autoría 1991
Portada de Corpus de inscricións romanas de Galicia I
Corpus de inscricións romanas de Galicia I
Gerardo Pereira Menaut. Dirección Genma Baños Rodríguez. Colaboración 1991
Portada de Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela
Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela
María Xosé Justo Martín. Edición Manuel Lucas Álvarez. Edición 1991
Portada de Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX
Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX
Pegerto Saavedra Fernández. Edición Ramón Villares. Edición 1991
Portada de A arte galega
A arte galega
Manuel Castiñeiras. Coordinación Miguel Ángel González García. Autoría Juan M. Monterroso. Coordinación María Luisa Sobrino Manzanares. Asesoramento 1990
Portada de Cartografía básica da cidade de Santiago de Compostela
Cartografía básica da cidade de Santiago de Compostela
María Luisa Sobrino Manzanares. Coordinación Pedro de Llano Cabado. Coordinación 1990
Cartografía Xurisdiccional de Galicia no Século XVIII
Francisco Río Barja. Autoría V. Magdalena Vidal. Colaboración 1990
Portada de Catálogo dos fondos cinematográficos nos arquivos públicos galegos
Catálogo dos fondos cinematográficos nos arquivos públicos galegos
Ángel Luis Hueso Montón. Dirección Rita Martín Sánchez. Colaboración Aurora Vázquez Anciros. Colaboración Xosé Luis Castro de Paz. Colaboración 1990
Portada de Ilíada
Ilíada
Homero. Autoría Evaristo de Sela. Tradución 1990
Portada de Lindeiros da galeguidade
Lindeiros da galeguidade
José Antonio Fernández de Rota. Dirección 1990
Portada de Nacemento, casamento e morte en Galicia
Nacemento, casamento e morte en Galicia
Xosé Manuel González Reboredo. Coordinación Xosé Ramón Mariño Ferro. Notas Carme Hermida. Transcrición Manuel Lado. Transcrición Gabriel Rei-Doval. Transcrición Carme Hermida. Tradución Manuel Lado. Tradución Gabriel Rei-Doval. Tradución Carme Hermida. Versión galega Manuel Lado. Versión galega Gabriel Rei-Doval. Versión galega 1990
Portada de Alejandro de la Sota, arquitecto
Alejandro de la Sota, arquitecto
Alejandro de la Sota. Autoría 1989
Portada de A natureza ameazada
A natureza ameazada
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Francisco Río Barja. Coordinación Ernesto Viéitez. Coordinación 1989
Portada de Inventario das fontes documentais da Galicia Medieval. v. I
Inventario das fontes documentais da Galicia Medieval. v. I
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Coordinación Ermelindo Portela Silva. Dirección María del Carmen Pallares Méndez. Dirección 1988