Portada de  Alba de gloria
Alba de gloria
Castelao. Autoría 2018
Ricardo Portela
Carlos Núñez. Autoría 2020
Ensayo histórico sobre la cultura gallega
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Xosé Antonio López Silva. Edición 2020
Calen barbas, falen cartas
Rosario Álvarez. Edición Ernesto González Seoane. Edición 2020
Luis R. Brage Villar
David Ferreiro Carballo. Autoría 2020
A muller do porvir
Concepción Arenal. Autoría 2020
Cultura, sentido e política
Ramón Máiz Suárez. Compilación 2019
Dramaturxias Itinerantes [edición outono]
Ana Carreira. Autoría Joana Craveiro. Autoría 2019
O químico e a medida
Manuel R. Bermejo Patiño. Autoría Ramón Cid Manzano. Autoría 2019
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Dramaturxias Itinerantes
Patrícia Portela. Textos AveLina Pérez. Textos 2019
Álbum da ciencia
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Xosé Antón Fraga. Coordinación Alfonso Mato. Coordinación 2018