A muller do porvir
Concepción Arenal. Autoría 2020
Cultura, sentido e política
Ramón Máiz Suárez. Compilación 2019
Dramaturxias Itinerantes [edición outono]
Ana Carreira. Autoría Joana Craveiro. Autoría 2019
O químico e a medida
Manuel R. Bermejo Patiño. Autoría Ramón Cid Manzano. Autoría 2019
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez-Mariño. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Dramaturxias Itinerantes
Patrícia Portela. Textos AveLina Pérez. Textos 2019
Álbum da ciencia
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Xosé Antón Fraga. Coordinación Alfonso Mato. Coordinación 2018
Antroponimia e lexicografía
Ana Isabel Boullón. Edición 2018
Textos científicos en galego
Alfonso Mato. Coordinación Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección 2018
Domingo Fontán e a Carta geométrica de Galicia
Xosé Antón Fraga. Coordinación Elena Vázquez Cendón. Coordinación 2018