José Rubia Barcia
José Manuel González Herrán. Edición 2014
Cantares para Rosalía
María do Cebreiro Rábade. Edición Dolores Vilavedra. Edición 2013
Pranto matricial na voz do seu autor
Valentín Paz Andrade. Autoría Ramón Villares. Presentación Afonso Vázquez-Monxardín. Estudo introdutorio 2012
O pórtico poético dos «Seis poemas galegos» de F. García Lorca
Luis Pérez Rodríguez. Autoría Isidro Maiztegui. Música. Composición 2011
Portada de  Unha voz galega no exilio
Unha voz galega no exilio
Ramón Suárez Picallo. Autoría 2008
Portada de  Galicia e Europa
Galicia e Europa
Ramón Otero Pedrayo. Autoría 2007
Portada de  Galicia e as Cantigas de Santa María
Galicia e as Cantigas de Santa María
Antoni Rossell. Autoría 2006
Portada de  Poetas e narradores nas súas voces. Vol. II
Poetas e narradores nas súas voces. Vol. II
Manuel Álvarez Torneiro. Autoría 2006
Xaquín Lorenzo, Xocas
Xaquín Lorenzo. Autoría Rodrigo Romaní. Coordinación Afonso Vázquez-Monxardín. Limiar Cristina Pujales. Transcrición 2004
Portada de  Carlos Casares
Carlos Casares
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Henrique Monteagudo. Coordinación 2003